Ordensregler

 

Generelt

Deltagelse til KeSA Lanparty forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for KeSA Lanparty, samt dansk lovgivning.

Regelsættet for KeSA-lan kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret på www.k-esport.dk

Deltagere skal altid følge anvisninger fra KeSA-lans crew, offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, også selvom disse ikke er dækket af dette regelsæt.

Hvis gældende regler ikke bliver overholdt, forbeholder KeSA Lanparty sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. billet.

Deltagelse til KeSA Lanparty sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.

KeSA Lanparty påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.

Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.

Hver billet til KeSA Lanparty er unik, og giver adgang for 1 person til eventet.

Snyd med billetter eller andre forsøg på, uberettiget, at komme ind til eventet vil blive politianmeldt.

 

Deltagerpladser

Til hver deltagerplads stilles der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed. (inden for en radius af 10 meter)

Deltageren skal selv medbringe stikdåse og netværkskabel (min. 10 m.) for tilslutning af eget udstyr.

Det er kun tilladt at tilslutte én computer, konsol eller lign. pr. deltager.

Det er ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til vores netværk.

Det er ikke tilladt at benytte højtalere.

Det er ikke tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.

Det er ikke tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontor/gamerstol.

I soveområderne skal man placere luftmadrasser og liggeunderlag, op ad hinanden uden mellemrum, så der er soveplads til alle.

Det er ikke tilladt at sove under borde, på gang-arealer eller lign. at sove skal foregå i de anviste soveområder.

Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.

Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.

Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.

Det er ikke tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.

Når en deltager forlader eventet, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.

Yderligere opfordrer vi på det kraftigste alle deltagere til under eventet at hjælpe med at holde det ordentligt, samt hjælpe med at rydde op når eventet er slut

 

Alkohol og stoffer

Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til eventet.

Forbuddet gælder på hele området for eventet, både i hallerne, parkeringspladserne samt alle underdørsarealer inden for hallens område.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden for eventets område, og derefter benytte eventets soveområde i påvirket tilstand.

Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden undtagelse. Og uden refusion af evt. billet.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

Rygning må kun ske udendørs.

Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter og snus, som for almindelige rygere.

 

Andet

Det er ikke tilladt af ophænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame uden skriftlig tilladelse fra ledelsen.

Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser til KeSA-lan uden skriftlig tilladelse fra ledelsen.

Det er tilladt at medbringe mad og drikkevarer i begrænsede mængder til eget forbrug.

KeSA Lanparty forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af, KeSA Lanparty uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.

KeSA Lanparty forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele KeSA Lanparty netværk samt internetforbindelse.

Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern eller andre våben, af nogen art til eventet.